23 Mart 2007 Cuma

AUBREY BEARDSLEY VE SANATI

ingiliz Art Nouveau ( Yeni Sanat ) hareketinin en ünlü sanatçılarından Aubrey Beardsley'in sanatına ilişkin olarak Erin Smith tarafından yazılan makalenin türkçe çevirisine aşağıda verilen linkten ulaşabilirsiniz.

Art Nouveau , Yeni Sanat . Fin de Siecle , Yüzyılın Sonu
http://bsgurler.googlepages.com/

20 Mart 2007 Salı

Kitap Özeti - ŞU ÇILGIN TÜRKLER

Sayın Turgut ÖZAKMAN tarafından yazılan Şu Çılgın Türkler isimli kitabın özetine verilen linkten ulaşabilirsiniz. Kitap mutlaka okunması ve okutturulması gereken bir kitap. http://bsgurler.googlepages.com/

2 Mart 2007 Cuma

TEFENNİ TARİHİ

Tefenni’ deki yerleşimin Tunç çağına kadar uzandığı tespit edilmiştir. Tefenni merkez sınırları içinde kalan , ilçenin 5 km batısındaki Eşeler Dağı eteklerinde , Gövarık krom madeni işletmesinin 200 m. güneyinde , Eşeler yaylası ( Tefenni Yaylası ) üzerinde bir Roma çağı yerleşmesi tespit edilmiştir. Bu yerleşmenin 1 km kadar güneyinde yer alan Yedi Kardeşler Mezarlığı mevkiinin üst kesiminde keramikler bulunmuştur. Bulunan bu keramikler burada bir tunç çağı yerleşmesinin varlığına tanıklık etmektedir. Tefenni’nin 4 km batısındaki HARAPLANLI kesiminin Roma imparatorluk çağında yoğun olarak iskan edildiği , burasının ilk kez M.Ö. 2500-2300 yılları arasında yerleşmeye sahne olduğu anlaşılmıştır.Tefenni’nin güneybatısında , Adalet Lojmanlarının üst kesimindeki kayalık sırtta, 4.5 metre yüksekliğinde doğuya yönelik kaya üzerinde , ilk olarak keşfedildiği 1887 yılında 53 tane olan , ancak erozyon ve define arayıcıları tarafından tahribi nedeniyle, günümüzde 23 tane kalan atlı tanrı figürleri bulunmaktadır. (Mehmet ÖZSAİT , Burdur İli Yüzey Araştırmaları , 2005)

MÖ. 800 - 500 yılları arasında Bizans çağında İstefani olarak anılan Tefenni, 13.yy. kadar Bizans yönetiminde kalmış, bu tarihten sonra Türkmenlerin, Selçukluların ve Osmanlıların eline geçmiştir. Eski Tefenni’nin bulunduğu yer Eşeler ormanının eteklerinde HARAPLANLI mevkiinde idi . 1882 yılında yörede meydana gelen deprem sebebi ile eski yerleşim merkezini terk eden kasaba halkı çeşitli yerlere dağılmış , pek azı şimdiki Tefenni ’nin içinden çıkan Kocapınar suyunun etrafına yerleşmişlerdir. Selçuklular zamanında Hamitoğullarına bağlı olarak idare edilmiş ve Gölhisar Beyliğine bağlanmıştır. Daha sonra Osmanoğulları Beyliğinin hakimiyeti ele geçirmesiyle, Tefenni ’de Osmanlı Beyliğine geçmiştir. O dönem 80-100 hane olan Tefenni’ deki hane sayısı Çömek aşiretinin buraya yerleşmesiyle artmıştır. 1886 yılında Tefenni ismini alarak kaza merkezi olmuş ve Konya vilayeti Burdur Sancağına bağlanmıştır. “ Memalik-i Osmaniye’nin Mufassal Tarih ve Coğrafya Lugatı “ adı eserde Burdura ilişkin olarak “ ………Burdur livası , Konya Vilayetini terkib iden beş sancağın en garba düşeni olup, şimalen Hüdavendigar garben Aydın vilayetleri, cenuben Teke sancağı ve şarben Hamidabad livası ile muhaddır. ……………….. Livanın nüfus-ı mevcudesi 56.237 olup, müştemelatı 111 karye ve Burdur ve Tefenni namıyla iki ve Burdur 'a mülhak Ağlasun ve Kemer ve Tefenni'ye merbut Gölhisar namıyla üç adet nahiyeden ibarettir……..… “ denilmektedir. O tarihlerde Tefenni; 29 camii,4 mescit,63 okul, 17 medrese,7 yağhane,4 değirmen,6 fırın 2 mağaza,18 dükkan, 1 han ve 1 çiftlik ile 7-8 bin nüfuslu bir yerleşim yeri idi.

Günümüzde ilçede tek tarihi dinsel yapı Merkez Çarşı (Hasanpaşa Seyitoğlu Vakfı) Camiidir. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan ve Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.04.1983 tarih ve A-4242 sayılı kararı ile eski eser olarak tescili yapılan söz konusu caminin yapılış tarihi ve mimarı bilinmemektedir. Yapı şekli ahşap “ ön cephesi 75 - 80 cm. kalınlığında duvar “ olup çok kenarlı içten kubbelidir, çatısı saçla kaplıdır. Tek şerefeli bir minaresi vardır.

http://bsgurler.googlepages.com/